Jamaican Patwah Logo

Learn Jamaican Language & Culture
Definitions of "Fi yuh"1. Fi yuh (Pronoun)


English Translation

Yours


Example Sentences

Patois: Di shut a fi yuh.
English: The shirt is yours.
posted by anonymous on February 21, 2023


2. Fi yuh


English Translation

for you


Example Sentences

Patois: Wah a fimi a fi yuh
English: What is for me is for you
posted by anonymous on November 3, 20223. Fi yuh


English Translation

yours


Example Sentences

Patois: A fi yuh dat?
English: Is that yours?
posted by anonymous on June 10, 2020